Bouvierin tehtävät ja luonne

Bouvier, aiemmalta nimeltään Flanderin paimenkoira, ei ole syntynyt tietoisesti eri rotuja sekoittamalla vaan valitsemalla Flanderin alueella jo olleista senaikaisista tarkoitukseen sopivista "Bouviereista" rotuunotettavat yksilöt. Rotuna se on vanha, vaikka rotumääritelmästä sovittiinkin melko myöhään. Rotumääritelmään on vuosien varrella tehty kulloistakin näyttelyihannetta vastaavia muutoksia. Tämä on aiheuttanut voimakasta karsintaa sukua jatkavissa ja siksi kiihdyttänyt käyttöominaisuuksien huonontumista näyttelylinjaisissa. Käyttöpuolella ei ulkonäköä ole koskaan kummemmin huomioitu, joten näihin muutokset eivät ole vaikuttaneet.

Perinteiset tehtävät olivat karjan suojelu mm. irtokoirilta ja kiinteistön vahtiminen.

Jostain syystä erityisesti näyttelyorientoituneet ihmiset hellivät käsitystä Bouvierista paimentavana koirana. Belgialaiset nauravat moiselle käsitykselle. Count of Flandresin puheenjohtaja Herman de Vos on sanonut: "Flanderin alue oli köyhää. Ei kenelläkään ollut kuin pari lehmää ja joitain muita eläimiä. Ei siinä paimenkoiraa tarvittu (vapaamuotoinen suomennus)". Ajoittain ihmiset kyllä keräsivät yhdessä myytäväksi joukon lehmiä ja palkkasivat sitä turvamaan koiran ohjaajineen. Eipä silti. Kyllä Bouvieristakin paimentavan karjakoiran voi saada. Esim. Australiassa on yksi paimentamassa n 200 mullin karjaa. Omistaja on myös suojelumaalimies ja treenaa samalla koirallaan suojelua. Leipätyönä on tuo lihakarjan pito.

Bouvierin käyttö karjakoirana oli loppumassa yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten myötä jo rotumääritelmän kirjoittamisvaiheessa, 1900 luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Samoihin aikoihin oli alkanut koirien käyttö poliisitehtävissä. Usein nämä koirat olivat karja- tai paimenkoiria. Tehtäviin sopivien koirien valitsemiseksi syntyi erilaisia poliisikoiravalmiuksia mittaavia koemuotoja kuten Ring- kokeet ja Bouvierin kannalta tärkeä KNPV- koe. KNPV tulee hollantilaisista sanoista Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging. Käännettynä suunnilleen Hollannin kuninkaallinen poliisikoirayhdistys. Eri KNPV kokeita ovat PH1 ja PH2, Näiden lisäksi on esinevartiointikoe (ObH) jälkikoe (SpH) ja aiemmin myös pelastuskoe (RH). PH1 on peruskoe ja sen suoritettuaan koira on valmis vartiointi ja poliisikäyttöön. PH2 kokeen suorittavat ovat yleensä jalostuskäytössä.

PH1 kokeessa on tottelevaisuusosuus ja puruosuus. Tottelevaisuudessa hypätään n 2 m aukon yli edes takaisin ja n 2 m lankkuseinän ylitys. Kolmen pienen esineen etsintä ja ohjajalle luovutus. Ison esineen etsintä metsästä ja ilmaisu ja maalimiehen etsintä metsästä ja ilmaisu. Vesiesteen ylitys (n 7 m kanava) pysähdys toiselle puolelle, kutsusta paluu. Ison esineen (n metrinen halko) nouto vedestä. Seurautus sekä oikealla, että vasemmalla puolella. Seuraaminen pyörän kanssa. Esineen vartiointi ja puolustus ja ruuasta kieltäytyminen. Tottelevaisuuskentällekkin on kylvetty ruokaa suoritusta vaikeuttamaan. Koiran lähettäminen ampuvan maalimiehen perään, maalimies kääntyy ja hyökkää kovaa koiraa kohti ja lyö sitä lujaa ennenkuin koira pääsee puruun. Koiran lähettäminen pakenevan maalimiehen perään ja puru. Koiran lähettäminen pakenevan maalimiehen perään, maalimies pysähtyy ennen kuin koira saavuttaa, koira ei saa koskea. Koiran lähettäminen pakenevan maalimiehen perään ja ohjaaja huutaa takaisin komennon, koiran täytyy palata. Koiran lähettäminen polkupyörällä pakenevan maalimiehen perään, koiran pitää pysäyttää maalimies. Kaikissa näissä lähetyksissä matka on todella pitkä. Videolta arvioiden 150 -200 metriä. Kokeessa on myös "rikollisen" tarkastus, kuljetus, kuljetuksesta ohjaajan kimpuun hyökkääminen, joka koiran on tietysti torjuttava. Myös "humalaisen" kuljettaminen. Koira ei saa hyökätä vaikka "humalainen" heilahtelee ja muuttelee äkkinäisesti vauhtiaan. Kokeessa ei arvostella "tyyliä" kuten IPOssa tai SchH:ssa. Koiran on vain toteutettava tehtävät. Maalimiehillä on kokopuku. Tämä on koiralle hyvin vaativa koe. Sen täytyy kestää todella suurta uhkaa.

Aiemmin Bouvier oli yleisin koirarotu näissä kokeissa. Nykyisin ylivoimainen enemmistö on sekarotuisia malinoiseja. Uusia PH1 kokeen suorittaneita Bouviereita on nykyisin noin 3 vuodessa. Näihin KNPV pohjaisiin linjoihin on varastoitunut rodun työkyvyn takaava geeniaines. Näistä linjoista ovat myös peräisin kutakuinkin kaikki hyvin toimivat Bouvierit. KNPV kokeen kuormittavuus ei sovi "saaliskoirille". IPO koirien puru on usein hienostelevaa, salonkikelpoista työskentelyä. KNPV pohjaisten työskentelyssä on virkakoiran totisuutta, mikä usein vähentää IPO:ssa C-osan pisteitä. Tälläinen Bouvierin kuuluukin olla. Kokeiden arvostelusäännöt muuttuvat muodin omaisesti mieltymysten mukaan kuten kauneusihanteetkin. Tällainen ei koskaan saisi vaikuttaa rodun kasvattamisen painotuksiin.

Bouvierin ihanneluonteeseen kuuluu rauhallisen itsevarma olemus. Rauhallinen on tässä ymmärrettävä hermostuneen vastakohdaksi, ei suinkaan flegmaattiseksi. Rodulla on vahva taipumus puolustaa aluettaan ja läheisiään. Tässä se kykenee osoittamaan tarvittaessa voimakasta agressiota. Bouvierin luonteen erityispiirteenä pidetään kykyä erottaa tositilanne arkipäivän kommelluksista. Hyvähermoisena se ei ylireagoi vaan käyttää voimaa tarvittaessa vain riittävän määrän ja lopettaa heti kun uhkatilanne loppuu.

Bouvier on itsenäinen, mutta kuitenkin helposti ohjattavissa. Se on vilkas ja ketterä koira, joka pitää esim. kiipeilystä ja uimisesta. Sen tulisi suhtautua vieraisiin rauhallisen välinpitämättömästi.

Takaisin alkuun